TOP

Рециклирайте настоящето, спасете бъдещето!

car recycling

Изкуството да рециклираш метали!

metal recycling

Твърди агрегати от металургична шлака за безопасни пътища

hard aggregates

Нашата история  Нашата история

 

АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД е сестринска компания на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД и предлага широк спектър от услуги в областта на управлението на отпадъците и воларизацията от 2004 г. насам като по този начин допринася значително за опазване на околната среда. Компанията произвежда висококачествени рециклирани продукти като шлак агрегати за пътно строителство, черни и цветни метали и алтернативни суровини за индустрията.

Нашите дейности  Нашите дейности
Интереси  Нашите дейности
Новини - Известия
Новини - Известия
Две нови награди
Две нови награди

Наградите за отпадъци и рециклиране 2015 се състояха на 17/12/2015 в Athenaeum Intercontinental в Атина като бяха наградени най-добрите практики за Рециклиране и Управление на отпадъци. Аифорос спечели две награди, златна награда в категорията Нулев отпадък и сребърна награда в...
 
Уникален кон
Уникален кон

Нашата компания намери своята "запазена марка". Конят с реални размери бе изработен по заявка от твореца Спирос Контулис. Години наред Спирос създава изкуство от метален скрап или от плавал дървен материал и им дава втори живот като по този начин придава особено значение на думата...