TOP

Профил на компанията

АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД рециклира голям брой вторични продукти от стоманодобивния процес като преработва годишно около 150 000 тона.

3
2
1
4

АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД е основана през 2004 г. и се намира на територията на Стомана Индъстри АД - интегрирано малко предприятие, което принадлежи към холдинга VIOHALCO SA и се намира в Перник, България.

Първоначалната цел на АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД беше рециклирането на вторичните продукти образувани при производството на стомана на завод СТОМАНА. Днес АИФОРОС БЪЛГАРИЯ успешно се разшири и в други области на бизнеса с управление на отпадъци като преработва индустриални отпадъци във вторични суровини и допринася за интеграцията на индустрията в кръговата икономика. 

 Основните продукти на АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД са:

  • Твърди агрегати за строителство на пътни основи и подоснови, банкети, износващи пластове за пътища с високо сцепление, както и за земни работи.
  • Окалина подходящо преработена за производството на цимент и други приложения.
  • Цветни метали (алуминий, неръждаема стомана, бронз) от резиклирането на спрени от движение МПС-та и домакински уреди.

АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД също предлага услуги в областта на управлението на отпадъци, и по специално с опасни отпадъци. Дъщерната фирма на Аифорос България - IWM S.A. се зазанимава с управление на индустриални опасни отпадъци и построи депо за опасни отпадъци в Перник, България, което е първото депо за опасни отпадъци в страната, което може да се ползва от трети страни.