TOP

Контакти

Аифорос България ЕАД

ул.Владайско въстание 1
2304 Перник, България

 

Директор

Ивайло Иванов

Тел..: +359 76681603

Факс +359 76681601

iivanov@aeiforos.bg

 

 

Търговски отдел

Цветни Метали

Мария Спасова

+359 76 681694
+359 894 751608
mspassova@aeiforos.bg

 

 

Черни метали & индустриален сервиз на отпадъци

Александър Аврамов

+359 76 681694
+359 894 751605
aavramov@aeiforos.bg

 

 

Шлак агрегати за пътно и инфраструктурно строителство

Александър Аврамов

+359 76 681694
+359 894 751605
aavramov@aeiforos.bg

 

 

Декларация за Поверителност на Личните Данни