Начало » За нас » Нашата визия

Нашата визия

Нашата компания е пионер в своята област в България. Тя е замислена от хора, които уважават правото на човек за по-добро качество на живот, които уважават своите служители и околната среда.

Οραμα

Нашата основна цел е пълното рециклиране на промишлени отпадъчни продукти. Тази цел се осъществява чрез различен поглед върху индустриалния процес. За нас няма безполезни отпадъчни продукти,  ние вярваме, че всичко може да се рециклира и да се върне обратно в производство и икономиката. Ние искаме и можем да допринесем решително за устойчивото развитие.

Ние мислим за нашите клиенти като наши партньори. Ние сме ангажирани да задоволим техните изисквания по отношение на новите технологии, ползите за околната среда и, разбира се, конкурентоспособността.

Нашата визия нямаше да се сбъдне без нашите служители. Ето защо ние проектираме целия производствен процес, тачка че  да гарантираме най-добрите условия за здраве и безопасност за всеки наш работник. Ние искаме и можем да допринесем решително за подобряване на качеството на живот на работното място.