Начало » За нас » Съоръжения

Съоръжения

Производството на ЕКО агрегати за големите инфраструткурни проекти в България , заедно с производството на вторични суровини за циментовата и бетонвата индустрия са основните дейности на нашето производство в гр. Перник.

Разполагаме също така с модерен скрапо цех за обработка на отпадъци от цветни и черни метали , обдорудван с всичко необходимо за високо качествен процес на обработка.