Начало » Материали » Обработка и търговия на отпадъци (скрап) от черни и цве

Обработка и търговия на отпадъци (скрап) от черни и цветни метали

Аифорос България ЕАД обработва и търгува с отпадъци от цветни и черни метали, като със своето постоянство и лоялност през годините се утвърди, като сериозен партньор на различни индустриални и търговски компании.

Освен това фирмата предоставя услуги по управление на отпадъците на много публични и частни индустриални компании в България.

Ние можем да предоставим индивидуални решения за управление на Вашите производствени отпадъци.

Това включва събиране, извозване и оползотворяване с оглед на специфичните нужди на Вашият бизнес.

Наша цел е да работим съобразно допустимите европейски норми и да съдействаме за максимизиране на приходите от реализацията на металите.

Нашият опитен екип е в състояние да ви помогне да намалите рисковете, разходите и времето за администрация на вашата компания и да предостави безопасно, навременно и екологосъобразно решение за управление на отпадъците, което отговаря на вашите изисквания.