TOP

Две нови награди

Публикувано: 25/01/2016

Две нови награди

Две нови награди

Наградите за отпадъци и рециклиране 2015 се състояха на 17/12/2015 в Athenaeum Intercontinental в Атина като бяха наградени най-добрите практики за Рециклиране и Управление на отпадъци. Аифорос спечели две награди, златна награда в категорията Нулев отпадък и сребърна награда в категорията Кръгова икономика, заради своята обвързаност с глобалната воларизация на отпадъци чрез производството на ценни вторични суровини за индустрията като реална алтернатива на депонирането.

Waste & Recycling Awards 2015