TOP

Продукти

Около 150 000 тона вторични продукти се преработват всяка година в завода на компанията:

- електродъгови шлак за производството на агрегати за пътно строителство

- Окалина (железни оксиди), които се използват като добавка в производството на цимент, като катализатор при извличането на олово, при производството на тежести, а също така и в много други приложения.

- Цветни метали като алуминий, месинг, неръждаеми метали, които се получават от рециклирането на автомобили и бяла техника.

- шлак от КПИ като вторична суровина за индустрията