TOP

Нашата визия

АИФОРОС е пионер в областта на рециклирането в България и Гърция. Дейността е започната и развита от хора, които зачитат правото на по-добро качество на живот, които уважават своя персонал и околната среда.

Οραμα
Όραμα 2

Нашата главна цел е пълното рециклиране на индустриалните вторични продукти като се започне от вторичните продукти от производствените процеси в СТОМАНА Индъстри.

Нашата цел се осъществява чрез различния ни подход към индустриалния процес. За нас няма неизползваеми вторични продукти, няма отпадъци. Ние вярваме, че всичко може да бъде рециклирано и да бъде вкарано обратно в производството и икономиката.

Ние приемаме нашите клиенти като наши партньори. Ние сме се отдали на задоволяване на техните изисквания благодарение на превъзходството в технологията, която използваме, ползата от опазването на околната среда и разбира се нашата конкурентноспособност.

Нашата визия не може да бъде осъществена без нашите служители. Поради тази причина ние организираме производствения процес като гарантираме най-добрите условия на безопасност и  здравеопазване за всеки от нашите работници. Ние искаме и можем да допринесем решително за подобряването на условията на работното място.

АИФОРОС изразява загрижеността за околната среда на всички нас.