Начало » За нас » Сертификати и разрешителни

Сертификати и разрешителни

Аифорос България ЕАД е сертифицирана по ISO 9001/2015 и ISO 14001/2015

От своя страна агрегатите за инфраструктурно строителство и окалина притежават сертификати за съответствие и производствен контрол.

Фирмата притежава разрешително за дейности с отпадъци 16-ДО-145-02 и е регистрирана като търговец и брокер на ОЧЦМ съгласно изискванията на ЗУО.