Начало » Материали » Еко агрегати за инфраструктурно строителство

Еко агрегати за инфраструктурно строителство

Какво е ЕКО агрегат?

Еко агрегатите се произвеждат от електродъговия шлак, като вторичен продукт на стоманодобивната индустрия, който се състои от оксиди (железни, силициеви и калциеви оксиди). Произвежда се по време на разтопяването на чистия скрап в електродъговите пещи. Шлакта се излива от пеща, охлажда се и се складира за по нататъчна преработка.

Електродъговият шлак е инертен материал с отлични механични качества, което го прави удобен източник на твърди агрегати. Шлаката се произвежда по време на високо технологичен и добре контролиран индустриален процес и се характеризира със постоянно качество за разлика от естествените камъни.

Защо да предпочетем ЕКО агрегати?

  1. Заради околната среда:Световната тенденция за опазване на околната среда неизбежно налага употребата на шлак а) за да се намали добиването на естествени агрегати като по този начин се запазят естествените ресурси и околна среда и б) за да се увеличи рециклирането на енергоспестяващите и намаляващи вторичните продукти дейности.
  2. Заради по-високото качество при строителство: ЕКО агрегатите притежават по-голяма издръжливост и по-добри сцепителни качества от естествените огрегати. Освен това преработката (натрошаване и минаване през сита) позволява задоволяването на специфичните изисквания на клиентите.
  3. По-ниски разходи за строителство,тъй като еко агрегатите са на по-ниска цена от естествените агрегати.

Употреба на еко агрегатите в строителната индустрия
Еко агрегатите са подходящ материал за запълване на земни площи, основи и подоснови на пътища и жп линии, както и за изграждането на хидравлични диги.

Освен това еко агрегатите са широко използвани заради своите отлични сцепителни качества в битумни смеси за изграждането на най-горния пътен слой.

Агрегатите с по-малка големина (0-5мм) могат да се използват като суровина за производството на камъни за паваж с високо сцепление, както и в циментови смеси, а също така и като суровина в циментовата индустрия.

AИФОРОС като свъвместна група заедно с нашите компаниии в Гърция  се занимава с производството на еко агрегати от шлак на електродъгови пещи от 2001 в Гърция и 2005 в България.

AИФОРОС отговаря на най-високите стандарти за производството на еко агрегати и проявява загриженост за околната среда. Съвместните фирми разполагат с три изключително съвременни и модерни  инсталации - една в България и две в Гърция. Около 350 000 тона шлак се преработват годишно от тези три инсталации, а целият производствен капацитет може да достигне до 450 000 тона.

Качеството на еко агрегати произведени от нашите инсталации е основният ни приоритет и той се подсигурява от опита на персонала, нашето ноу-хау и отличния и постоянен производствен процес.