Начало » Контакти

Контакти

 

Аифорос България ЕАД

ул.Владайско въстание 1
2304 Перник, България

 

Директор

Ивайло Иванов

Тел..: +359 76681603

Факс +359 76681601

iivanov@aeiforos.bg

 

Търговски отдел

Цветни Метали

Мария Спасова

+359 76 681692
+359 894 751608
mspassova@aeiforos.bg

 

Черни метали & индустриален сервиз на отпадъци

Александър Аврамов

+359 76 681692
+359 894 751605
aavramov@aeiforos.bg

 

Шлак агрегати за пътно и инфраструктурно строителство

Александър Аврамов

+359 76 681692
+359 894 751605
aavramov@aeiforos.bg

 

Декларация за Поверителност на Личните Данни

 

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

Нашата компания се ангажира да насърчава политика на честност, прозрачност и отчетност, която изисква най-високите възможни стандарти на професионално и етично поведение от всички служители и бизнес партньори.