Начало » Качество и околна среда

Качество и околна среда

Верни на нашата визия, ние рециклираме милиони тонове отпадъци като произвеждаме висококачествени продукти и прилагаме всекидневно концепцията за "Кръгова икономика", "Индустриална симбиоза" и "Повторна употреба".

Признание за опазване на околната среда

Сертификати за качество

АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД прилага добре организирана Система за Управление на Качеството, сертифицирана в съответствие с ISO 9001:2008, и система за управление на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004,  които подсигурява производството на продукти, които отговарят на стандартните изисквания, както и на специфичните клиентски изисквания.

EN 13043 and EN 13042
АИФОРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД е една от първите компании в България, която произвежда твърди агрегати за пътища и самолетни писти с производствен контрол сертифициран съгласно EN 13043 и агрегати за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство с производствен контрол сертифициран съгласно EN 13042.

Комплексно разрешително 2015г.

Изменено разрешително 2020г.

Разрешително търговец