Eко индустриални агрегати

Индустриалните агрегати на Аифорос намират своето приложение и в индустриалното производство при производството на високоякостен бетон и циментовата индустрия.

Еко индустриалните агрегати могат да намретя свое приложение и като идеален продукт за пясъкотруене, предвид свията изключителна здравина. Аифорос България произвежда еко индустриални агрегати в следните размери:

  • Фракция 0/1 мм
  • Фракция 0/3 мм
  • Фракция 0/4 мм