Еко Асфалтови агрегати

Асфалтовите агрегати се използват във всички асфалтови пластове при изграждането на магистрали, градски и извънградски пътища, технологията е позната и използвана по целия

 Един от основните фактори , който определя качеството на пътя е употребата на подходящи агрегати в износващия асфалтов пласт. Именно там нашите Еко асфалтови агрегати се отличават , като твърд материал устойчив на компресия и натиск и същевременно притежаващ голяма устойчивост на триене.

Висококачествените асфалтови настилки изискват висок коефициент на ускорено полиране ( PSV) ранвяващ се приблизително на 55. Еко асфалтовите агрегати на Аифорос България имат PSV стойности по големи от 60.

Произвеждаме асфалтови агрегати в следните размери:

  • Фракция 0/4
  • Фракция 4/10
  • Фракция 10/16
  • ЕN 13043:2002
  • EN 13043:2002+A1:2004