Отпадъци от черни метали

Аифорос България изкупува отпадъци от черни метали и осигурява индустриален сервиз на предприятия и клиенти генериращи технологичния отпадък. Фирмата разполага със свой транспорт и контейнери , с които може да осигури качествена услуга на своите контрагенти , като може да се запознаете по долу с част от списъка с отпадъци, които изкупуваме:

Код

Наименование

 02 01 10

 Метални отпадъци

 12 01 01

 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

 12 01 02

 Прах и частици от черни метали

 16 01 17

 Черни метали

 17 04 05

 Чугун и стомана

 19 10 01

 Отпадъци от чугун и стомана

 19 12 02

 Черни метали

 20 01 40

 Метали

Всички отпадъци , които фирма Аифорос България ЕАД изкупува биват финално третирани в Стомана Индъстри , част от нашата група компании - Виохалко.