Отпадъци от цветни метали

Алуминиев скрап

Алуминиеви екструзий -  съдържа алуминиеви профили от врати и прозорци, боядисани и небоядисани, свободни от желязо, ключалки, дръжки, пластмаса, четки, гуми и прикачени детайли от други сплави.

Tense/ твърд алуминий - Състои се от твърд алуминий от двигатели на самолети и автомобили, без желязо, месинг, боклук и неметални елементи

Джанти-  чисти, единични,  без покритие, алуминиеви джанти от една определена сплав, без желязо, противотежести , вентили, гуми, грес и масло и други неметални елементи.

Talk- съдържа чисти алуминиеви радиатори с медни тръби,  без месингови тръби, желязо, пластмаса и други примеси.

Talli - Всички алуминиеви радиатори от автомобили /или кондензатори.  Товаря трябва да бъде свободен от всички други видове радиатори. примеси като  желязо, пластмаса, и пяна не трябва да надвишават 1% от теглото. Всяко отклонение на тази спецификация, както и свръх включително окисляване трябва да бъде договорено между купувача и продавача.

Зорба -  Шредиран, предимно алуминиев скрап, със съдържание на мед, олово, магнезий, неръждаема стомана, никел, калай и цинк. Материалът трябва да е преминал магнитна сепарация, за да намали или елиминира свободното желязо. Освен това не трябва да съдържа радиоактивен материал, шлака или пепел.

Шредиран твърд алуминий – шредирани алуминиеви отливки (блокове от двигатели, отлети скари и други автомобилни двигатели),  свободно от желязо месинг и други не метални части.

Литографска ламарина - Състои се от литографски листове, без хартия, пластмаса и прекомерно присъствие на мастило и други примеси

Talon – Taste-  Чиста  алуминиева жица, без ACSR, желязо, омасляване, накрайници, изолация и други чужди материали.

Алуминиеви стружки

Други категории алуминиев скрап – по запитване

 

Скрап от неръждаема стомана

Състои се от предмети от чиста неръждаема стомана с минимално съдържание на никел (7%) и хром (16%). Не трябва да съдържа желязо, други метали и примеси.

Месинг и медни сплави

Месинг скрап Honey  - Състои се от смесени жълти месингови твърди частици, включително месингови отливки, валцуван месинг, месинг за пръти, тръби и различни жълти месинги, включително месинг с покритие. Не трябва да съдържа манганово-бронзови, алуминиево-бронзови, пълни радиатори или радиаторни части, желязо и прекалено замърсени и корозирали материали. Освен това не трябва да има боеприпаси, включително, но не само, гилзи.

месингови радиатори Ocean - Състои се от смесени автомобилни месингови  радиатори, с изключение на алуминиеви и железни ребра, чисти от желязо и пластмаса и пепел.

Месинг  58% - Състои се от небоядисани, чисти от желязо и други метали детайли, без заварки и други материали. Не трябва да съдържа други метали и неметали.

Месингови гилзи Lake Lace – Състои се от чисти обезвредени месингови корпуси на гилзи  70/30, без грундове и други чужди материали; както и чисти изстреляни месингови гилзи 70/30 без куршуми, желязо и всякакви други чужди материали.

Месингови стружки-

Медни сплави

Медно – никелови сплави в съотношение съответно 90% към 10% и 70% към 30%

Pallu, Pales (кондензерни тръби) -Състои се от чисти кондензатори тръби, които могат да бъдат с покритие или без покритие, без никелова сплав, алуминиева сплав и корозирал материал.

Скрап от електромотори

Стартери и алтернатори

Shelmo (Meatballs) шредирани електромоторчета- Състои се от смесен материал съдържащ мед  от шредиране на желязо, състоящо се от двигатели без кожусите. Може да съдържа до 5% алуминий в материал и медни снопове с изолация, които са предмет на договора между купувача и продавача. Може да има следи от  други замърсители и прах. Без свободно желязо или затворени елементи.

Разнороден скрап/ Miscellaneous scrap

Score – Скрап от стар цинк - Състои се от чист сух скрап от цинк, като листове, капачки от буркани, чисти нелегирани отливки и антикорозионни плочи. Стружки не са приемливи. Материалът не трябва да бъде прекомерно корозиран или окислен. Всички чужди  примеси и външните материали се приспадат от теглото.

Zamac скрап- скрап от отливки от цинкова сплав Замак. Замак е сплав на  цинка и алуминия със съдържание на Cu и Mg .