ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Алуминиев скрап

Talon – Taste

Чиста  алуминиева жица, без ACSR, желязо, омасляване, накрайници, изолация и други чужди материали.

 

Литографска ламарина

Състои се от литографски листове, без хартия, пластмаса и прекомерно присъствие на мастило и други примеси

 

Алуминиеви екструзий

Съдържа алуминиеви профили от врати и прозорци, боядисани и небоядисани, свободни от желязо, ключалки, дръжки, пластмаса, четки, гуми и прикачени детайли от други сплави.

 

Алуминиеви профили

Алуминиеви профили с термомост от врати и прозорци, боядисани и небоядисани, свободни от желязо, ключалки, дръжки, пластмаса, четки, гуми и прикачени детайли от други сплави.

 

Джанти

Чисти, единични,  без покритие, алуминиеви джанти от една определена сплав, без желязо, противотежести , вентили, гуми, грес и масло и други неметални елементи.

 

Talk

Съдържа чисти алуминиеви радиатори с медни тръби,  без месингови тръби, желязо, пластмаса и други примеси.

 

Talli

Всички алуминиеви радиатори от автомобили /или кондензатори.  Товаря трябва да бъде свободен от всички други видове радиатори. примеси като  желязо, пластмаса, и пяна не трябва да надвишават 1% от теглото. Всяко отклонение на тази спецификация, както и свръх включително окисляване трябва да бъде договорено между купувача и продавача.

 

Tense/твърд алуминий

 Състои се от твърд алуминий от двигатели на самолети и автомобили, без желязо, месинг, боклук и неметални елементи

 

Шредиран твърд алуминий

Шредирани алуминиеви отливки (блокове от двигатели, отлети скари и други автомобилни двигатели),  свободно от желязо месинг и други не метални части.

 

Зорба

Шредиран, предимно алуминиев скрап, със съдържание на мед, олово, магнезий, неръждаема стомана, никел, калай и цинк. Материалът трябва да е преминал магнитна сепарация, за да намали или елиминира свободното желязо. Освен това не трябва да съдържа радиоактивен материал, шлака или пепел.

 

Алуминиеви стружки

 

Други категории алуминиев скрап – по запитване

 

Скрап от неръждаема стомана

Скрап от неръждаема стомана

Състои се от предмети от чиста неръждаема стомана с минимално съдържание на никел (7%) и хром (16%). Не трябва да съдържа желязо, други метали и примеси.

 

 

Месинг и медни сплави

Месинг скрап Honey

Състои се от смесени жълти месингови твърди частици, включително месингови отливки, валцуван месинг, месинг за пръти, тръби и различни жълти месинги, включително месинг с покритие. Не трябва да съдържа манганово-бронзови, алуминиево-бронзови, пълни радиатори или радиаторни части, желязо и прекалено замърсени и корозирали материали. Освен това не трябва да има боеприпаси, включително, но не само, гилзи.

 

Mесингови радиатори Ocean

Състои се от смесени автомобилни месингови  радиатори, с изключение на алуминиеви и железни ребра, чисти от желязо и пластмаса и пепел.

 

Месинг 58%

Състои се от небоядисани, чисти от желязо и други метали детайли, без заварки и други материали. Не трябва да съдържа други метали и неметали.

 

Месингови гилзи Lake Lace

Състои се от чисти обезвредени месингови корпуси на гилзи  70/30, без грундове и други чужди материали; както и чисти изстреляни месингови гилзи 70/30 без куршуми, желязо и всякакви други чужди материали.

 

Месингови стружки

 

 

Медни сплави

Медно – никелови сплави

Медно – никелови сплави в съотношение съответно 90% към 10% и 70% към 30%

 

Pallu, Pales (кондензерни тръби)

 Състои се от чисти кондензатори тръби, които могат да бъдат с покритие или без покритие, без никелова сплав, алуминиева сплав и корозирал материал.

 

 

Скрап от електромотори

Стартери и алтернатори

 

Shelmo (Meatballs) шредирани електромоторчета

Състои се от смесен материал съдържащ мед  от шредиране на желязо, състоящо се от двигатели без кожусите. Може да съдържа до 5% алуминий в материал и медни снопове с изолация, които са предмет на договора между купувача и продавача. Може да има следи от  други замърсители и прах. Без свободно желязо или затворени елементи.

 

 

Разнороден скрап/ Miscellaneous scrap

Score – Скрап от стар цинк

Състои се от чист сух скрап от цинк, като листове, капачки от буркани, чисти нелегирани отливки и антикорозионни плочи. Стружки не са приемливи. Материалът не трябва да бъде прекомерно корозиран или окислен. Всички чужди  примеси и външните материали се приспадат от теглото.

 

Zamac скрап

Скрап от отливки от цинкова сплав Замак. Замак е сплав на  цинка и алуминия със съдържание на Cu и Mg .