ЕКО Строителни агрегати

Проивеждаме сертифицирани еко строителни агрегати в следните размери:

  • Фракция 0/40
  • Фракция 0/63
  • Фракция 40/150
  • Фракция 0/40 с подбрана зърнометрия
  • EN 13242:2002+A1:2007

Eко строителните агрегати са материал, който може да намери приложение в много направления, неговото добор механично слягане дава възможност за използването му за насипи и диги. Идеален е при баласт за ЖП мрежа, подпорни стени , както и за филтриращ материал при третирането на отпадни води.